Katherine Smith Elementary Health Fair

When: 

Wednesday, February 22, 2017 - 1:00pm to 4:00pm
Address: 
Katherine Smith Elementary
4802 Chrystell Lane
Houston, Texas 77092